2003

2003

Wydajemy pierwszy w Polsce certyfikat kwalifikowany. Został on wystawiony Prezesowi Rady Ministrów Leszkowi Millerowi. W związku z tym faktem została zorganizowana uroczystość, na której Premier otrzymał kartę kryptograficzną wyemitowaną z numerem 1, zawierającą kwalifikowany certyfikat klucza publicznego Certum oraz klucz prywatny, służący do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Zamknij