2001

Działamy zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym. 18 września uchwalona została polska ustawa o podpisie elektronicznym, określająca warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi.

Zamknij